Bangkok food system co.,ltd.

We're the delicious bridge connecting Japan's culinary wonders to the world!

OEM
บางกอก ฟู้ด ซิสเต็ม
รับจ้างผลิตสินค้า

OEM / PRIVATE BRAND
คืออะไร ?

Original Equipment Manufacturer (OEM) คือ ผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับลูกค้าที่ต้องการนำไปขายภายใต้แบรนด์ของตนเอง โดยที่ทางลูกค้าจะเป็นผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ในทางกลับกัน Original Design Manufacture (ODM) คือ ผู้ที่นอกจากจะรับจ้างผลิตสินค้าแล้ว ยังรับผิดชอบในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรืออาจรวมไปถึงการกระจายสินค้าอีกด้วย

นอกจากนี้สินค้า OEM ยังหมายถึงการรับจ้างผลิตแค่บางชิ้นส่วนหรือบางส่วนประกอบที่ลูกค้าต้องการใช้ได้เช่นกัน

oem-original-equipment-manufacturer-handwriting-260nw-457692244-transformed

เราทำอะไรได้บ้างสำหรับสินค้า OEM ?

เราไม่ได้เป็นเพียงผู้ค้าแต่เราสามารถประกอบสินค้าจากโรงงานของเราพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพของสินค้าด้วย

การประกอบสินค้า

การบรรจุวัตถุดิบ

การประกอบบรรจุภัณฑ์

การจัดวาง
พาเลท

การประกอบสินค้า

สินค้าแบบซอง

สินค้าแบบถุง

สินค้าแบบถ้วยกระดาษ

สินค้าแบบกล่อง

การบรรจุวัตถุดิบ

ผงปรุงรสและผงซุป

เราสามารถบรรจุวัตถุดิบประเภทผงปรุงรสและผงซุปต่างๆ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับชนิดของวัตถุดิบที่นำมาบรรจุ ภายใต้ระบบที่มีมาตรฐาน เรามีเครื่องจักรที่สามารถบรรจุซองขนาดต่าง ๆ ได้ตั้งแต่น้ำหนักน้อยเพียง 0.5 กรัม จนถึงน้ำหนัก 30 กรัม และยังมีเครื่องจักรที่สามารถบรรจุซองขนาดใหญ่ 10 กรัม ไปจนถึงน้ำหนักมากที่สุด 220 กรัม โดยความยาวของซองสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้า

ชุดผักอบแห้ง

เราสามารถบรรจุวัตถุดิบประเภท ผัก กุ้ง ไก่ ไข่ และชุดเครื่องเทศอบแห้ง โดยบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยภายใต้ระบบมาตรฐาน สามารถบรรจุซองขนาดต่างๆ ได้ตั้งแต่น้ำหนักน้อย 0.5 กรัม ไปถึงน้ำหนักมากที่สุด 5 กรัม โดยความยาวของซองสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้า

ซอสและน้ำมันพริกเผา

เราสามารถบรรจุวัตถุดิบประเภทซอสและน้ำมันพริกเผา โดยบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยภายใต้ระบบมาตรฐาน สามารถบรรจุซองขนาดต่างๆ ได้ตั้งแต่น้ำหนักน้อย 0.5 กรัม ไปถึงน้ำหนักมากที่สุด 100 กรัม โดยความยาวของซองสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้า

การประกอบบรรจุภัณฑ์

เรามีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพสูงในการแพ็กสินค้าในรูปแบบถุง ถ้วย และกล่อง รวมไปถึงการคัดเลือกเส้นและแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะขนาดต่างๆ โดยมีทีมงานฝ่ายผลิตที่ได้รับการอบรมคุณภาพให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุวัตถุดิบแต่ละประเภทให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และมีสายการผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลสำหรับผู้บริโภค ที่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้า

การแพ็กชุดเครื่องครัว

การจัดวางพาเลท

เรามีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพสูงในการจัดวางสินค้าเพื่อจัดส่งให้ลูกค้า เรามีลูกค้าหลักอย่าง Costco ที่สามารถส่งออกสินค้าจำนวนมากและส่งไปถึงปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามีทีมงานจัดวางสินค้าที่ผ่านการอบรมคุณภาพ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการจัดเรียงสินค้าแต่ละประเภทให้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า

เรามีสายการผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลสำหรับผู้บริโภค และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้า

การควบคุมคุณภาพของสินค้า

     เราให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า ดังนั้นเราจึงมีทีมควบคุมคุณภาพ เพื่อควบคุมขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบไปจนถึงการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนด

     ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า เราพร้อมที่จะตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการแก้ไขเพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณภาพของสินค้าตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

การควบคุมคุณภาพสินค้า OEM

     เรามีความตั้งใจให้สินค้ามีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของลูกค้าปลายทางที่ต้องการส่งออก โดยเรามีประสบการณ์ในการส่งออกสินค้ามากกว่า 200 รายการ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 และมีการเข้าทวนสอบกระบวนการผลิตสินค้ามากกว่า 50 ครั้งต่อปี

การควบคุมคุณภาพการประกอบสินค้า

     ในการพัฒนาสินค้าชุดปรุงอาหาร เราดำเนินการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบ ส่วนประกอบ และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงขั้นตอนการบรรจุชุดปรุงอาหารและการโหลดสินค้าขึ้นตู้คอนเทนเนอร์

ความสำเร็จของเรา

เราภูมิใจที่ได้ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ที่หลากหลาย เพื่อนำส่งให้กับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Costco และเรายังคงได้รับการสั่งซื้อซ้ำอยู่เสมอ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของเรายังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน