Bangkok food system co.,ltd.

We're the delicious bridge connecting Japan's culinary wonders to the world!

กิจกรรมส่งเสริมการขาย
บางกอก ฟู้ด ซิสเต็ม

เรามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับจังหวัดผู้ผลิตสินค้าจากญี่ปุ่นตลอดทั้งปี

เรามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับจังหวัดผู้ผลิตสินค้าจากญี่ปุ่นตลอดทั้งปี

จังหวัดฟุกุชิมะ

จังหวัดโอกายามะ

จังหวัดมิเอะ

จังหวัดนากาโนะ

จังหวัดคุมาโมโตะและมิยางิ

จังหวัดคาโกชิมะ